Οι τελευταίες τράπεζες που είναι πλέον δοκιμασμένες και συμβατές με το SEPA XML GENERATOR περιλαμβάνουν…

Posted in Λογισμικό άμεσης χρέωσης by SEPA XML GENERATOR
17/11/2022

Οι τελευταίες τράπεζες που είναι πλέον δοκιμασμένες και συμβατές με το SEPA XML GENERATOR για τη δημιουργία αρχείων sepa xml για μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τράπεζες σε όλη την Ευρώπη…

Commerzbank, ING, CIC, Haspa, Sparkasse, Banque Delubac & Cie, Banca Popolare di Bari, Caisse d’Epargne, Sparkasse Darmstadt, La Caixa, Crédit Agricole Centre Est, Banca Agricola Popolare di Ragusa, ABN AMRO, Crédit du Nord, LCL…