Κωδικός πρόσβασης μίας χρήσης – Τώρα Live στο SEPA XML GENERATOR

Posted in Τελευταία νέα by SEPA XML GENERATOR
17/11/2022

Στη SEPA XML GENERATOR έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας της ασφάλειας, της προστασίας των τραπεζικών στοιχείων των πελατών και των πελατών. Και τώρα έχουμε αυξήσει και προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας για όλους τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν άμεσες χρεώσεις SEPA και μεταφορές πιστώσεων SEPA, εφαρμόζοντας τη λειτουργία του κωδικού πρόσβασης μίας χρήσης (One Time Password) στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε λογαριασμό.

Τι είναι όμως ο κωδικός πρόσβασης μίας χρήσης και πώς λειτουργεί στο SEPA XML GENERATOR;

Τι είναι ο κωδικός πρόσβασης μιας χρήσης (OTP);

Ο κωδικός πρόσβασης μιας χρήσης (OTP) είναι μια αυτόματα δημιουργούμενη αριθμητική ή αλφαριθμητική σειρά χαρακτήρων που πιστοποιεί τον χρήστη για μια μόνο συναλλαγή ή συνεδρία σύνδεσης. Και στο SEPA XML GENERATOR το σύστημά μας στέλνει έναν ψηφιακό αριθμητικό κωδικό έξι, όπως αυτός:

Δείγμα του SEPA XML GENERATOR One Time Password (OTP) - Email

Κανένας χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα αν δεν έχει πρόσβαση σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασής του και τον κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης, ο οποίος εκδίδεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού που του έχει εκχωρηθεί. Ένας νέος κωδικός συμπληρώνεται κάθε φορά που ένας χρήστης χρειάζεται πρόσβαση στο σύστημα.

Έτσι, υπάρχει πλέον ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο σύστημα SEPA XML GENERATOR.